Cena Díla

Přesnou cenu díla Vám vypracujeme na základě PD. Pro vaší představu, zda se do zateplení pouštět, a zda se Vám vyplatí, Vám však můžeme dle vyplněného formuláře vymezit rozhraní ceny díla. Zmíněný formulář Vám zašleme k vyplnění – kontaktujte nás.

Financování (Bytové domy)

Pokud nedisponujete ve Vašem fondu oprav dostatkem prostředků pro realizaci díla, pomůžeme Vám ve spolupráci s Epitychia Invest a Českou Spořitelnou pro Vaše SVJ / Družstvo zajistit výhodné financování:

Dotace

S tímto úkonem Vám také rádi pomůžeme. Celý byrokratický proces vyřídíme s úřadem za Vás. Výše dotace je až 50% z celkové ceny díla. Její poměr je vypočítáván na základě efektivity energetické úspory. V ideálním případě tak doporučujeme celý systém zateplení – izolace spodní stavby, výměna oken, zateplení fasádních stěn a izolace střechy.