Realizovat zateplení domu bez projektu je sice možné, ale rozhodně tuto cestu nedoporučujeme. Kvalitní projekt vám zajistí provedení zateplení přesně dle požadavků a potřeb vašeho domu, je předpisem pro stavbu, stavební úřad a další instituce.

PD Vás chrání při případných reklamacích, zároveň je podkladem při dotačním plnění a díky PD znáte přesnou cenu díla.

  1. Pasport nemovitosti v případě chybějící nebo staré PD.
  2. Vypracování energetického posudku, na základě kterého vybereme nejideálnější řešení zateplovacího systému. (Izolant – tloušťka, kotvení)
  3. Výpočty normových hodnot pro zateplení a úspor
  4. Požárně bezpečnostní řešení
  5. Výkaz výměr pro nacenění díla

 

!VYUŽIJTE U NÁS 50% SLEVU NA VYPRACOVÁNÍ PD!

 

ZATEPLÍME I VAŠÍ NEMOVITOST.